2 هزار دانش آموز آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه هستند.

جمعیت ده میلیونی جمهوری آذربایجان، ایرانی تبار هستند.

 

خورشیدی: دوشنبه 17 بهمن 1401
میلادی : Feb 06 2023