در شماره جدید روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- نمونه ای از زبان مردم تبریز در 350 سال پیش        2- « برکان»، عامل وحشت این روزهای صهیونیست ها           3- وزارت جهاد در حوزه نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه فعالانه عمل کند   4-ارتقای زیر ساخت های فرودگاهی اردبیل در دولت سیزدهم و...

دریافت فایل نشریه