در شماره جدید روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- تلاش ها معطوف به افزایش مشارکت در انتخابات باشد           2- گزارشی از بازی « همستر» ! نه یک سنت ، نه یک ریال !         3- لابی برای مسلمانان اویغور        4- فاز اول خط 2 خرداد 1404 به بهره برداری می زسد و....

دریافت فایل نشریه