2 هزار دانش آموز آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه هستند.

جمعیت ده میلیونی جمهوری آذربایجان، ایرانی تبار هستند.

 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023