روزنامه طرح نو با مطالب زیر منتشر شد:

1- چاله ها پر نمی شوند،از وعده ای به وعده دیگر منتقل می شوند  2- آذربایجان غربی در مسیر زشد صنعتی است   3- شمشیر دو لبه هوش مصنوعی برای امنیت سایبری

 

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023