در روزنامه ی طرح نو می خوانیم: 

1- ارومیه دریاچه ای به قدمت تاریخ ایران         2- سگ های ولگرد،تهدیدی برای جان شهروندان تبریزی      3- دریاچه ی ارومیه و اشک تمساح           4-زوایت حال خوش این روزهای صنعت در آذربایجان غربی و.......

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023