در زوزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- درباره ی نام «اران» در دو اوین شاعران ایرانی؛اران یا آذربایجان!      2-پای کشاورزی بر گلوی خشکیده دریاچه ارومیه     3- تراکتور یکی از مدعیان جدی است    4- زمین های خاوران تبریز تعیین تکلیف می شود   5- چرا سفر اردوغان به امارات متفاوت بود و..........

 

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023