در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1-آرزوی استاد شهریار مرثیه سرایی برای اهل بیت (ع)بود    2-ایران در شعر شاعران آذربایجان «محمود پدیده»     3-«ترکان پارسی گو»یا « خوبان پارسی گو»؟       4-« عطر بهشت»کنار شعله های آتش !          5- خانه بهنام!تلفیقی از هنر و تجارت و زیبایی و........

 

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023