در روزنامه ی طرح نو می خوانیم: 

1-تاملی بر سفرنامه ی اولیاء چلبی و تاریخ عثمان پاشا        2- خاطزاتی فراموش نشدنی در آغوش دریاچه ارومیه     3- منتخبین مجلس، نماینده ی ملت هستند نه منطقه ی خود ‍!       4-صنایع دستی آذربایجان گنج بی بدیل اما رو به فراموشی              5- "حمام های تاریخی تبریز در گرداب نابودی و فراموشی "و......

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023