در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1-یادی از شهید عاشورای تبریز             2- اتمام عملیات آسفالت ریزی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران تا سه ماه آینده      3- برای کودکان از لحظه لحظه دهه محرم خاطره سازی کنیم  4- عاشورا را سرمشق مقابله با استکبار قرار دهیم و...... 

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023