در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- رشد خزنده ی قوم گرایی در برخی رسانه های آذربایجان با اسم رمز« هویت طلبی»    2-راهکارهایی ساده برای داشتن خانواده ای سالم     3-کشاورزان آذربایجان شرقی در صف فروش گندم مازاد به قیمت دولتی      4-ماجرای جنجالی تشکیل نشدن شرکت مس آذربایجان چیست ؟ و..... 

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023