در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1-هویت قومی و هویت ایرانی         2- فری لنسرها و کسب و کارهای آزاد دیجیتال «بیمه» مشاغل آراد می شوند     3-جولان سگ در تبریز پیش چشم مسوولان   4- رویکردهای جدید رسانه ای در عصر دیجیتال و.... 

دریافت فایت نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023