در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-نام واقعی آذربایجان از میان نوشته های مورخان جمهوری آذربایجان    2- یک گام تا احیای هویت تاریخی تبریز     3- نقش ورزش در تکوین و بهبود شخصیت افراد جامعه     4- خمز؛ متخصص تبدیل بازیکنان معمولی به فوق ستاره است         5- جهاد آبرسانی برای رفع تنش آبی 411 روستای آذربایجان شرقی و.....

دریافت قایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023