در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-زبان و شعر فارسی در دیدگاه مقام معظم رهبری    2- گرانی و آثار سوء آن بر تار و پود جامعه   3- چرخه محدود مربیان در لیگ برتر فوتبال ؛ ورود متخصصان ممنوع       4- تحقق نجات بافت حاشیه نشین تبریز با اجرای پروژه های مسیر گشایی و...

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023