درروزنامه طرح نو می خوانیم:

1- ریشه یابی« آذری فهلوی» از لابه لای « ترکی آذری»      2- کلکسیون «بازیکن » در آذربایجان شرقی تکمیل شد    3- آذربایجان شرقی از بازیگران بزرگی در عرصه اقتصاد بهره می برد     4-پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اسکان در محلات هدف بافت فرسوده آذربایجان غربی و.......

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023