در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- 57 هزار میلیارد ریال تامین مالی 16 هزار مسکن نهضت ملی در آذربایجان شرقی    2- واقعیت های خشک شدن دریاچه ارومیه و جنگ روانی در فضای مجازی  3- فرو نشست ، مرگ پنهان زمین  4-توسعه ی پایدار با همت همگانی میسر می گردد   5- خبرنگاری را رکن مهم حکمرانی کشور میدانیم و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023