در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- « عاشیق های آذری » و « گوسان های ارمنی»     2- کودک آزاری مدرن در فضای مجازی       3- گلستان باغی،پارک نوستالژیک که تبریزی ها دوستش دارند     4- خبرنگاری یک مسئولیت و فعالیت خطیر اجتماعی است و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023