در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-دروازه های تبریز؛یادگاری از تاریخ کهن     2- واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی با مشکل نیروی کارگری مواجه هستند     3- بررسی نقش فناوری در ترویج ورزش های همگانی  4- توسعه روابط تجاری با کشورهای جنوب شرق آسیا از اولویت های استان است و....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023