در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-استاندار آذربایجان شرقی بر حل سریع مشکل قطعی آب برخی مناطق تبریبز تاکید کرد   2- تبریز میزبان حساس ترین دیدار هفنه؛ تراکتور به دنبال تلافی        3- دیدگاه جهانگردان درباره ی زبان و نژاد مردم آذربایجان     4- نقش مهم همه ی اقوام ایرانی در ساختن هویت ملی و......

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023