در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- صنعت مادر آذربایجان با نیم قرن سابقه در حالت برزخ   2- پهبادهای اسرائیلی در 125 کیلومتری مرز ایران   3- جای خای بیمه را با دندان پر کنید   4- بازگشت به بهشت گمشده

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023