در روزنامه طرح نو میخوانیم: 

1-«خفاش لار آراسیندا»    2- طلسم اسارت عمارت ساعت شکسته می شود    3-امیدی به احیای دریاچه ارومیه نیست     4-رژیم صهوینیستی ونفوذ در جامعه ی شیعیان جمهوری آذربایجان و....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023