در روزنامه ی طرح نو می خوانیم: 

1- نسخه نجات شور بخت ترین دریاچه نمکی دنیا     2- ساخت مدارس ترکیه در شهر ایرانی الاصل شوشی  3-  « پشمینه ی حافظ، بر قامت جز او، نبر آزید و....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023