در زوزنامه طرح نو میخوانیم:

1-  ماجرای غارت کتابخانه ی مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی به دست روس ها      2- بهره برداری از 2600واحد مسکونی در آذربایجان شرقی در هفته دولت      3- سنگفرش صحن جنوبی مقبره الشعرا تا پایان شهریور تکمیل می شود    4-« من آن پیرم که شیران را به بازی بر نمی گیرم» و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023