در روزنامه ی طرح نو می خوانیم:

 1- روایت بی آبی دریاچه ی ارومیه   2- دسترسی برای همه، مناسب سازی حرف دل همه    3- چرا روستای تاریخی کندوان ثبت جهانی نمی شود    4- کم آبی مرداد ماه تبریز ؛ زنگ هشدار بحران منابع آبی و.....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023