در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- کار آفرینی با دستانی خالی    2- تلاش برای احیای« دریاچه ی ارومیه»    3- برای شروع قائله جدید ترکیه و باکو آماده باشیم      4- آیا خودرو با واردات ارزان می شود

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023