در روزنامه طرح نو می خوانیم:  

1-« دار السلطنه تبریز،پایگاه عرفان و هنر»    2- گیر افتادن «اردوغان»پشت درواره های اروپا     3- دلشوره مستاجران و کفش های آهنینی که باید به پا کنند و......

 

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023